Begeistring

Begeistring

Ofte finner vi ordene henrykkelse og iver i et forsøk på å definere begeistring. Jeg vil legge til en indre kjærlighet for det du holder på med, mot, entusiasme og inspirasjon.

På engelsk finnes flere ord for begeistring: cheer, aroused, appreciation, enthusiasm, excitement, devotion – alt etter i hvilken sammenheng den brukes.

Forskere sier vi er født med undring, nysgjerrighet, glede, fantasi og kreativitet. Det gjør jobben enklere. Du har det – vi må bare finne frem til det. Begeistring har mange ansikt og mange uttrykk – dersom bedriften vil ønsker jeg å finne ut av hvordan vi kan sette dine tradisjoner og ritualer for begeistring og humor i system. Litt sunn galskap, humor og glede på jobb gjør at sykefraværet synker – så har du råd til å la være?

I arbeidslivet har jeg latt meg inspirere og blitt fasinert av ledere som har latt seg begeistre av og i jobben.Disse lederne som har en genuin kjærlighet til livet og til arbeidet sitt, som ikke tar seg selv så høytidelig, som ler mye, som gjør feil, som kan spørre om råd, som reflekterer mer enn å gi fasitsvar og som ser fremover. Alle andre kvalifikasjoner må selvsagt være på plass, men hvilke egenskaper har egentlig disse lederne som både får det til og har det gøy?

I boken Begeistring (2006), Melhus og Haugen vises det til Konfusius som for 2500 år siden sa noe sånt som:

Ledere som viser innlevelse og medfølelse overfor sine medarbeidere kan skape en epidemi av tillit og tiltakslyst som nærmest omgående vil resultere i økt produktivitet og redusert sykefravær.

Å ha et reflektert og avklart forhold til hva som driver en er en god forutsetning for å lykkes. Humor og begeistring smitter – det gjør også surskap. Mange bedrifter er opptatt av kreativitet – men ingen nevner fantasi. Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i virkeligheten. Denne evnen, som barn har et helt naturlig forhold til,  er helt nødvendig for å utvikle nye ideer og konsepter.   Kreativitet er en følge av fantasi – det er derfor barn er så kreative. Barn er pågående og vil gjøre ting for aller første gang. Begeistringsledelse er lønnsomt kan dere lese i bøkene til Melhus og Haugen. Det er ditt valg!

Pippis ord er viktige: Dette har jeg aldri gjort før, så det går sikkert bra!.

Hvis glede, humor og begeistring er latterlig lønnsømt,  har vi da råd til å la være?

Interessert i å vite mer om begeistring? Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for deres bedrift!