NLP Coaching

I mangel av selve bildet av Michelangelos «De ufullendte» bruker jeg bildet som en metafor på coaching. Det er en god metafor . På Accademia i Firenze på vei inn til skulpturen av David står en rekke halvferdige skulpturer  – dette kalles de ufullendte av Michelangelo.
Egenetlig skulle det være starten på de 12 apostlene. Kunstneren fikk mange beundrende spørsmål om hvordan han klarte å lage slike flotte skulpturer. Svaret til Michelangelo var: Jeg lager dem ikke. De er inne i blokken – jeg bare hjelper dem ut. Det er et godt bilde på NLP coaching – jeg skal ikke gi deg noe du ikke allerede har – jeg skal bare hjelpe deg med å få det frem. Vi jobber med konkrete mål og det er kunden som selv setter disse målene.
Hvorfor bruke NLP  coaching?

  • Oppdage egne potensialer og ressurser
  • Foreta valg og legge nye strategier
  • Se løsninger og sette nye mål
  • Øke trivsel og motivasjon
  • Bryte mønster som hemmer vekst
  • Bedre dine prestasjoner
  • Styrke selvbildet ditt

Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt – den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

Turid Torbergsen sier:

NLP coaching er en prosessorientert metode og hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

Motivet for å utvikle NLP var å studere hva som får mennesker til å lykkes i livet. Å lykkes i livet knyttes her ikke opp mot det å bli rik på penger. Her er stikkord ansvar, eget potensiale, valg og evnen til å se at pluss og minus henger sammen og har en hensikt.

Morten Emil Berg sier:

Coaching kan sammenlignes med en oppdagelsesreise som består av to deler: Den ”indre reise” for å bli mer kjent med seg selv og den ”ytre” reise for å bli mer kjent med sine omgivelser. Det er en nær sammenheng mellom disse to reisene.

Interessert i å vite mer om coaching? Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for deres bedrift!