Else-Marie Sandvoll

Else-Marie Sandvoll

Jeg har 30 års erfaring fra kommunale og private barnehager og blant annet vært organisasjonsrådgiver og konsulent i Trygge barnehager (nå FUS). Har eid en og drevet to barnehager. Firmaet Barnehager i Utvikling ble parkert sommeren 2012. Fra november 2012 starter jeg et nytt firma som heter Begeistringsbedrifter. Dette ble et AS 01.01.2013.

Jeg er utdannet førskolelærer, med spesialiseringen innfor spesialpedagogikk. Jeg har i tillegg en master i ledelse fra BI Stavanger og er ferdig utdannet NLP Business Coach. Utdannelsen er tatt v/TCI -The coaching institute I Stavanger og er et langsiktig studie over 2,5 år. Studiet er offentlig godkjent gjennom DNCF – den norske coachforening. Våren 2014 ble jeg sertifisert instruktør i Mindfulness hos Andries Kroese, professor i karkirurgi ved Aker sykehus.

I 2009 vant vi – Trollberget AS –  HR prisen i regi av RPF – med et HR budsjett omtrent lik ”null”. På målstreken slo vi ut to store oljeselskap. Juryen fremhevet spesielt vår utradisjonelle måte å jobbe med HR på.

Jeg driver med leder – og organisasjonsutvikling/begeistringsledelse og dette er hovedfokuset:

Mitt utgangspunkt er at mennesker er så mye mer enn de viser. Jobben som leder er i grove trekk å få mennesker til å oppdage sitt eget potensial og våge å bruke det. Det er viktig å forankre dette hos ledere.

Referanser

Vi er en merkantil seksjon på 16 personer som jobber i offentlig sektor. Vi mente selv at vi trengte påfyll og tips om hvordan vi kunne få en hverdag med mer begeistring og motivasjon. Valget falt på Else Marie og hennes Begeistringsbedrift. Valget var basert på tilbakemeldinger fra andre som hadde brukt henne. Vi fikk komme med innspill og informasjon om vår virksomhet, hva vi ønsket å sette fokus på. Dagen kom og Else Marie leverte, det ble en dag med informasjon, refleksjon og latter. Det var nesten vemodig når det nærmet seg avslutning. Vi kunne nok holdt det gående i flere dager. Innholdet og de gode tipsene og rådene vi fikk har vi tatt med oss, dette er gode verktøy å ha med seg på både i jobbsammenheng og ellers i livet. Vi anbefaler alle å bruke Else Marie og Begeistringsbedrifter , en ting er sikkert vi kommer til å benytte henne ved en senere anledning.- Rita Walvik Meling, seksjonsleder, Kemneren i Stavanger
Barnehagåret 2014/2015 har vi gjennomført prosjektet «Hvordan oppnå en bedre praksis gjennom profesjonalisering». Målet har vært å skape en felles forståelse for barnehagens mandat, og øke personalets kunnskap om barn og barndom. Det har også vært fokus på lederrollen. Else Marie Sandvoll har vært ekstern veileder, og guidet oss gjennom ulike prosesser, både på personalmøter og ledermøter. Hennes evne til å skape undring og refleksjon, mer enn bestemte svar, har ført til læring og ny motivasjon. Lederne i barnehagen har lært å se sine positive sider, og fokusere på dem fremfor det som er negativt. Else Marie er levende engasjert i det hun snakker om, og hun fanget vår oppmerksomhet fra første stund. Ved å bruke hverdagslige eksempler som vi kjenner oss igjen i,- sammen med en god dose humor,-skaper hun engasjement og endringsvilje i personalgruppen.- Karin Egebakken, styrer Ørnestein Gårdsbarnehage
Jeg har i nesten 2 år hatt gleden av å arbeide sammen med Else-Marie, både som kollega og som konsulent. Som innleid av Læringsverkstedet har hun coachet meg i min rolle som styrer. Hun har vært min profesjonelle sparringspartner og coach både i hverdagen og i vanskelige personalsaker. Else-Marie har vært tungt inne i arbeidet med endring av verdier og holdninger og sammen har vi bidratt med en stor snuoperasjon. Det har rett og slett vært moro å jobbe sammen med en person som kan binde teori og praksis sammen på en faglig og morsom måte. Else-Marie er effektiv, tydelig og nøye i sitt arbeid og hun leverer som avtalt. Hun har stor kompetanse på området kommunikasjon og ledelse og er over gjennomsnittet engasjert. Selv i vanskelige situasjoner er begeistringen og smilet aldri langt unna.- Marianne B. Skinstad, styrer i Trollberget barnehage 2015
Undertegnede som jobber med å ivareta mennesker etter alvorlige hendelser, har fått gleden av å bli kjent med og arbeide sammen med ressursperson og bedriftsleder (gründer) Else-Marie Sandvoll. Bedriftsledere som både ivaretar sine medarbeideres psykiske helse og skaper begeistring lykkes i bedre grad enn andre som ikke skaper trygghet og entusiasme. Jeg gleder meg til å jobbe videre med Else-Marie.- Stein T. Moen, Instituttsjef, SOSCON-Institutt for krisehåndtering
For meg ER Else-Marie begeistring. Ikke den lette overfladiske men den ekte. Fordi hun MENER det. Fordi hun VET hva det vil si. Den fysiske BegeistRingen er en idé her fra Lucky Næroset – selvsagt har hun fått den!- Hans Christian Medlien, uskolert rektor U8
Else Marie har fungert som inspirator og mentor for meg da jeg startet opp som ny leder av en stor barnehage. Hun klarte å begeistre hele personalgruppa. Med lang erfaring som leder og en genuin interesse for mennesker er hun en god veileder og coach å få inn i bedriften.- Sigrid Frigstad, Daglig leder Snømyra Barnehage
Else-Marie er en engasjert, nysgjerrig og innovativ dame. Hun er uredd, tillitsskapende, imøtekommende og tar seg selv ikke så høytidelig. Latteren sitter løst og den smitter. Hun har en sterk forankring i utdannelse men setter dannelsen vel så høyt.- Merete Soløy, eier av Orrestien og Nordre Øyen Barnehage