Ledelsesutfording i fremtiden med sykemeldte og oppfølging

Vi har i årevis jobbet med å komme inn på den forebyggende siden. Hvordan unngå frustrasjoner og slitasje både på syke og friske? Trollberget AS, hvor jeg var daglig leder fra 2000 – 2012,  ble i 2009 tildelt Rogaland Personal Forums HR pris for å jobbe utradisjonelt med personalutvikling.

Juryen uttalte: «Årets prisvinner har imponert juryen med sitt profesjonelle og originale HR engasjement. Virksomheten setter menneskene som skal skape resultatene i fokus, samtidig som de møter faglige og økonomiske mål. De er et eksempel på at trivsel og gode resultat kan oppnås ved hjelp av begrensede midler og målbevisst HR arbeid. Juryen har særlig lagt vekt på at barnehagen gjør banebrytende arbeid i denne bransjen. De arbeider systematisk med at medarbeidere skal bli sett, hørt, få eierskap, få utfordre sine grenser, få faglig utvikling og læring, inspirasjon og humor.»

Vi reduserte vårt sykefravær fra 14% – 2% – så vi vet at det virker.

Se juryens begrunnelse

Interessert i å vite mer om dette temaet? Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for deres bedrift!

<- Tilbake til tjenester