Barnehagåret 2014/2015 har vi gjennomført prosjektet «Hvordan oppnå en bedre praksis gjennom profesjonalisering». Målet har vært å skape en felles forståelse for barnehagens mandat, og øke personalets kunnskap om barn og barndom. Det har også vært fokus på lederrollen. Else Marie Sandvoll har vært ekstern veileder, og guidet oss gjennom ulike prosesser, både på personalmøter og ledermøter. Hennes evne til å skape undring og refleksjon, mer enn bestemte svar, har ført til læring og ny motivasjon. Lederne i barnehagen har lært å se sine positive sider, og fokusere på dem fremfor det som er negativt. Else Marie er levende engasjert i det hun snakker om, og hun fanget vår oppmerksomhet fra første stund. Ved å bruke hverdagslige eksempler som vi kjenner oss igjen i,- sammen med en god dose humor,-skaper hun engasjement og endringsvilje i personalgruppen.