Else Marie har fungert som inspirator og mentor for meg da jeg startet opp som ny leder av en stor barnehage. Hun klarte å begeistre hele personalgruppa. Med lang erfaring som leder og en genuin interesse for mennesker er hun en god veileder og coach å få inn i bedriften.