Vi er en merkantil seksjon på 16 personer som jobber i offentlig sektor. Vi mente selv at vi trengte påfyll og tips om hvordan vi kunne få en hverdag med mer begeistring og motivasjon. Valget falt på Else Marie og hennes Begeistringsbedrift. Valget var basert på tilbakemeldinger fra andre som hadde brukt henne. Vi fikk komme med innspill og informasjon om vår virksomhet, hva vi ønsket å sette fokus på. Dagen kom og Else Marie leverte, det ble en dag med informasjon, refleksjon og latter. Det var nesten vemodig når det nærmet seg avslutning. Vi kunne nok holdt det gående i flere dager. Innholdet og de gode tipsene og rådene vi fikk har vi tatt med oss, dette er gode verktøy å ha med seg på både i jobbsammenheng og ellers i livet. Vi anbefaler alle å bruke Else Marie og Begeistringsbedrifter , en ting er sikkert vi kommer til å benytte henne ved en senere anledning.