Begeistringsledelse/kulturbygging

Begeistringsbedrifter tilbyr et program for lederutvikling med begeistring som drivkraft. Programmet inneholder 6 samlinger – hvor en selvsagt kan velge en eller alle samlingene alt etter behov. Drivkraften i programmet er begeistring.

Vi er stort sett gode på faget vårt og vi er god på kunnskap. Men hva med ledelse? Hva med motivasjon? Hva med å tenke bedrift? Hva med å trives så godt at nærværsprosenten øker?

Er dere villig til å prøve programmet og oppleve hva det genererer av trivsel, tilstedeværelse og ikke minst lederkompetanse? Det jobbes ut ifra en egen begeistringsmodell.

Vi vet det virker –Trollberget barnehage, Stavanger, reduserte sitt sykefravær fra 14 til 2 % i løpet av to år og mottok i 2009 Rogaland Personal Forums HR pris for dette arbeidet.

Utviklingsprogrammet retter seg i første omgang mot lederteamet. Det er viktig å forankre dette hos lederteamet. Gjennomgående i alle samlingene er motivasjon, utvikling av kompetanse og å jobbe med prosesser. For å få dette til vil der mellom hver økt være oppgaver som en skal jobbe med på egen arbeidsplass/i egen bedrift.

Innhold i samlingene som anbefales over 6 samlinger a 3 timer med oppgaver imellom:

Samling 1: Ledelse

 • Ledelse – hvordan bruke din egen historie?
 • Kort om ledelse
 • ”Dagli Gleder” – Den livsviktige latteren.
Samling 2: Suksesskriterier og mål

 • Eierskap, suksesskriterier og selvsnakk
 • Arbeid med prosess og mål.
 • Metode: SMART modellen
Samling 3: Mental trening

 • Viljestyrke
 • Din indre stemme
 • Visualisering
 • Livshjulet
Samling 4: Å lykkes sammen med andre

 • Begeistringsledelse
 • Å lykkes sammen med andre
 • Motivasjon og raushet
 • De gode spørsmål
Samling 5: Stressmestring

 • Stressmestring
 • Godt og dårlig stress
 • Hvordan redusere bekymringene?
 • Gjennomgang av SOAL
Samling 6: Det handler om mine valg

 • Det handler om mine valg
 • Å lede seg selv i travle tider
 • Oppmerksomhetstrening

andre bloggbilde

Interessert i å vite mer om dette temaet? Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for deres bedrift!

 

<- Tilbake til tjenester