Stressmestring

Stressmestringsprogram over 5 samlinger a 3 timer. Tema er: Godt og dårlig stress, Hvordan ta tak i bekymringene, Det handler om mine valg, Å lede seg selv i en travel hverdag, Oppmerksomhetstrening.

Utdannelse er tatt hos Andries Kroese, professor i karkirurgi.

Interessert i å vite mer om dette temaet? Ta kontakt for et skreddersydd tilbud for deres bedrift!

<- Tilbake til tjenester