Skift taket mens sola skinner!

Er ikke det helt innlysende da? For hva skjer om jeg skifter tak mens det regner og blåser? Det kan komme lekkasjer, hull i taket, jeg kan skli, jeg kan skade meg – alt i alt kan det bli et arbeid jeg er veldig misfornøyd med og som jeg i verste fall må gjøre omigjen. Bortkasta tid!!

Les mer